Nyheter

Rosenönpriset till Elin Svensson

Rosenönpriset är ett pris som delas ut till årets bästa doktorsavhandling framlagd vid ett svenskt universitet inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik.
Elin Svensson har fått 2016 års Rosenönpris för med motivering:
Elin Svensson har presenterat en avhandling “Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis” av mycket hög kvalité och uppvisat en mycket god förmåga att förmedla vetenskap och resultat. Elin Svensson har lagt fram en bred och gedigen avhandling  där farmakometriska metoder har använts för att förbättra behandlingen av tuberkulos. Avhandlingen har visat på styrkor med modellering på befintliga data och möjligheterna att individanpassa behandlingar.
 
Priset kommer delas ut formellt under 2017 års 14th Symposium in Pharmacokinetics and Drug Metabolism” i Göteborg 29-30 mars.
 
Priset delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, Apotekarsocieteten.

EU Horizon 2020 forskningsanslag till Ola Spjuth

Ola Spjuth vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap har tilldelats 2.9 M SEK för att leda ett work-package i EU Horizon 2020 projektet OpenRiskNet. Projektet startade 2016-12-01 och kommer att utveckla molnbaserade virtuella forskningsmiljöer för att stödja olika aspekter inom säkerhetsbedömning och produktutveckling med t ex kemiska, farmaceutiska och kosmetiska applikationer. Den utvecklade e-infrastrukturen kommer att erbjuda funktioner för smart integration av heterogena datorkällor, samt för implementation och exekvering av skalbara dataanalyser och pipelines.

Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till Mats Karlsson

Kungl. Vetenskaps-Societeten Thuréus-pris med en prissumma på 100.000 kr tilldelats professor Mats Karlsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet.

Mats Karlsson får priset med motiveringen för sina framstående studier över farmakokinetiska och farmakodynamiska processer i populationer.

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. 

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Se alla våra doktorsavhandlingar