Lansering av UUBFs hemsida

Lansering av Uppsala University Behavioral Facility (UUBF)s hemsida. UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.

Kalender

Till kalendariet »

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Möt två av våra unga forskare

Elisabet Nielsen

Title: PhD
Position: Assistant Professor in Clinical Pharmacy at the Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Read more

Maria Norlin

Title: PhD
Position: Associate Professor in Pharmaceutical Biochemistry,  Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Read more

 

Se alla våra doktorsavhandlingar


Disputationer

Publikationer

  • Gholami, A., Laure, E., Somogyi, P., Spjuth, O., Niazi, S. et al. (2015). Privacy-Preservation for Publishing Sample Availability Data with Personal Identifiers. Journal of medical and bioengineering, 4(2): 117-125 DOI Mer information
  • Al Shemaili, J., Mensah-Brown, E., Parekh, K., Thomas, S., Attoub, S. et al. (2014). Frondoside A enhances the antiproliferative effects of gemcitabine in pancreatic cancer. European Journal of Cancer, 50(7): 1391-1398 DOI Mer information
  • Alvarsson, J., Eklund, M., Engkvist, O., Spjuth, O., Carlsson, L. et al. (2014). Ligand-Based Target Prediction with Signature Fingerprints. Journal of Chemical Information and Modeling, 54(10): 2647-2653 DOI Mer information
  • Andersen, M., Olesen, M., Nagaev, I., Nagaeva, O., Wikberg, J. et al. (2014). Adalimumab (Humira (R)) normalizes melanocortin receptor subtype 2, 3, and 4 expression in CD8+, CD14+, and CD19+leucocyte subsets in rheumatoid arthritis. Scandinavian Journal of Rheumatology, 43: 25-26 Mer information
  • Aniruddha, T., Granholm, L., Lars, O., Sheilagh, H., Kent, N. et al. (2014). Effect of early life stress and ethanol consumption on Pomc and Avp expression in rat hypothalamus. Alcohol, 48(2): 193-193 Mer information