Nyheter

Margareta Hammarlund Udenaes hedersledamot

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade i helgen enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Margareta Hemmarlund-Udenaes, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och Professor Gyorgy Marko Varga, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.

Motiveringarna lyder:

Margareta Hammarlund Udenaes

Professor Margareta Hammarlund Udenaes har under mer än 20 år varit ledande inom farmakokinetik och farmakodynamik i Sverige och internationellt. Margaretas engagemang kring pedagogik och nya metoder såsom problembaserat lärande har varit betydelsefullt för studenter, forskare och för utvecklingen av ämnesområdet. Margareta har varit drivande inom området klinisk farmaci och den framgångsrika magisterutbildning vilken bidragit till att både bredda den farmaceutiska professionen och stärka klinisk farmaci inom svensk hälso-och sjukvård.

Ny professor

Robert Fredriksson har tillträtt som ny professor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap från och med första januari 2016 och har lokaler i hus C4 plan 2. Robert har flyttat med sin forskargrupp som för närvarande består av två post docs, tre doktorander och fyra masterstudenter. Gruppen heter Molekylär Neurofarmakologi och studerar i första hand transportörer i nervsystemet, hur dessa reglerar neurotransmittor nivåer samt deras farmakologi. Även transportörer i njure och epitelceller är ämnen som studeras. Man använder metoder som transgena möss, bananfluga, cellsystem, Xenopus laevis oocyter, histologi samt biokemiska tekniker.

Forskningsanslag till Ola Spjuth

Inom ramen för ett EU Horizon 2020-projekt kallat PhenoMeNal har Ola Spjuth nyligen beviljats ett forskningsanslag omfattande ca 8.5 miljoner kronor över en 3 års period. Ola kommer att leda den del av projektet som kallas ”Maintenance and Operation of PhenoMeNal e-infrastructure” (WP4). Det handlar då bland annat om att bygga upp en standardiserad e-infrastruktur för analys av fenotyp och genotyp data generade i olika typer metabolomikprojekt.

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Se alla våra doktorsavhandlingar