Nyheter

CAN:s drogforskningspris till Ingrid Nylander!

Ingrid Nylander tilldelas CAN:s drogforskningspris 2015.

Ingrid har  på ett mycket systematiskt och framgångsrikt tillvägagångssätt  studerat uppväxtmiljöns betydelse för hur hjärnan utvecklas samt hur förändringar orsakade av alkohol påverkas av förhållanden i uppväxtmiljön.

Ingrid Nylander är verksam som forskare, universitetslektor och studierektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet och sedan 2005 som professor i farmakologi. Ingrid Nylander leder forskargruppen för neurofarmakologi, drogberoende och beteende.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.

Lennart Dencker - ny hedersmedlem i Svensk förening för toxikologi

Lennart Dencker deltog redan i Toxikologiska Diskussionsklubben (en föregångare till SFT), och satt senare många år i SFTs styrelse. Han var föreningens ordförande när EUROTOX-mötet 1994 hölls i Uppsala. Lennart har visat ett stort engagemang för såväl forskning och utbildning. Genom sitt arbete har han varit avgörande för att bygga en stark toxikologisk forskning vid Uppsala Universitet och samverkat med en lång rad myndigheter och organisationer utanför akademin.

Nagai International Woman Scientist Award 2015

Margareta Hammarlund-Udenaes har erhållit Nagai International Woman Scientist Award 2015 från the Academy of Pharmaceutical Science and Technology, Japan, för sin forskning om blod-hjärnbarriären och utvecklingen av metoder för att man inom tidig läkemedelsutveckling ska kunna välja de bästa kandidaterna för effekter i CNS, alternativt undvika CNS-biverkningar. Priset delas ut vid en ceremoni den 21 maj 2015 i Nagasaki, Japan.

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Möt två av våra unga forskare

Elisabet Nielsen

Title: PhD
Position: Assistant Professor in Clinical Pharmacy at the Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Read more

Maria Norlin

Title: PhD
Position: Associate Professor in Pharmaceutical Biochemistry,  Department of Pharmaceutical Biosciences, Uppsala University

Read more

 

Se alla våra doktorsavhandlingar