Forskarutbildning inom läkemedelsområdet

Forskarutbildningen vid landets enda farmaceutiska fakultet bedrivs inom en rad områden från tidiga faser där läkemedelskandidater identifieras till klinisk användning av registrerade produkter. Med en forskarutbildning från Uppsala universitet har du många möjligheter att göra karriär inom akademin, läkemedelsindustrin och myndigheter efter examen.

Farmaceutiska fakulteten utgör tillsammans med den medicinska fakulteten Vetenskapsområdet för medicin och farmaci - ett vetenskapsområde med gemensamt ansvar för forskarutbildningen och med unika förutsättningar för framgångsrik läkemedelsforskning. Vi har som mål att ge en förstklassig forskarutbildning och att utbilda doktorander så att de kan ge ett betydande bidrag till läkemedelsforskningen i framtiden. Forskningssamarbete med internationell läkemedelsindustri och med övriga delar av hälso- och sjukvårdsområdet borgar för en hög kvalitet.

Institutionen har för närvarande ca 40-50 doktorander.  Nya receptorer och strukturer som mål för läkemedel samt läkemedels upptag, transport, metabolism och kinetik studeras. Vidare används datorbaserade modeller för studier av farmakokinetiska och farmakodynamiska data och simulering av kliniska prövningar. Andra områden är läkemedels- och drogberoende samt läkemedelsbiverkningar till exempel fosterskador. Institutionen bedriver forskarutbildning inom biologisk beroendeforskning, bioinformatik, biokemisk farmakologi, farmaceutisk farmakologi, farmaceutisk biokemi, farmakokinetik, farmakometri, läkemedelsmetabolism samt toxikologi.

Forskarutbildningen motsvarar fyra års heltidsstudier och innefattar egen forskning vid någon av institutionens forskargrupper samt minst 20 veckors kurser. Doktoranderna deltar regelbundet i forskarskolor, forskarutbildningskurser och internationella vetenskapliga konferenser. Internationell samverkan inom forskarutbildningen stärks genom The European University Consortium for Pharmaceutical Research, ULLA, där farmaceutiska fakulteter i Uppsala, London, Leiden, Amsterdam, Köpenhamn, Parma, Leuven och Paris ingår. Vartannat år arrangeras en europeisk sommarforskarskolaULLA Summer School, för alla doktorander vid dessa fakulteter.

Kontaktperson: Anders Backlund

Senast uppdaterad: 2022-03-25