Farmakologi

Farmakologi betyder läran om läkemedel och innefattar all kunskap om läkemedlens verkan och effekter samt hur de används vid olika sjukdomstillstånd.

Undervisning inom farmakologi omfattar farmakodynamik, beskriver mekanismer bakom läkemedlens effekter i organismen dvs. deras verkningsmekanism, farmakologiska effekter och deras bieffekter. Vidare behandlas farmakologiska strategier för förebyggande terapier och behandling av sjukdomar. Kurser inom farmakologi omfattar även farmakologisk metodik, dels för studier av redan kända läkemedel men även för studier av nya principer för behandling av sjukdomar.

Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar  neurofarmakologi, drogberoende och beteende, Biologisk beroendeforskning samt Molekylär neuropsykofarmakologi

Senast uppdaterad: 2022-03-25