Arbetsmiljö

En god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö ska prägla allt arbete vid universitetet och därigenom bidra till en framgångsrik verksamhet. Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande.

Länk till UUs webbsida om regler och rättigheter

Institutionens säkerhetshandbok för studenter, doktorander och anställda

Alla studenter som gör självständiga arbeten (fördjupningsprojekt/ex-jobb) och doktorander vid institutionen skall läsa igenom institutionens säkerhetshandbok och signera ett kvitto på att man tagit del av relevant information. Säkerhetshandboken distribueras av studierektorn eller handledaren inom det ämnesområde/forskargrupp studenten kommer att arbeta inom. Det är obligatoriskt för alla studenter, doktorander och anställda att läsa relevanta delar av säkerhetshandboken. Därefter skall man intyga att man tagit del av arbetsmiljöinformationen och det undertecknade kvittot skall lämnas i Marina Rönngrens postfack i A3:2. Institutionen har flera skyddsombud och de anges i säkerhetshandboken. Vänd dig till skyddsombudet om du har någon fråga.

Säkerhetshandböcker finns alltid tillgängliga i ett postfack i C4.2. En pdf-fil av säkerhetshandboken finns också att ladda ner från institutionens interna hemsida.          

Senast uppdaterad: 2022-03-25