Spatial Mass Spectrometry

Masspektrometri avbildning är en etikettfri metod som gör det möjligt att visualisera och kvantitativ analys av fördelningen av riktade eller oinriktade kemiska arter direkt i vävnadsavsnitt. Den använder avancerade MSI-instrument (Mass Mass Spectrometry Imaging) och joniseringsmetoder, dvs. matrisassisterad laserdesorptionsjonisering (MALDI) och desorptionselektrosprayjonisering (DESI). Masspektrometrarnas hastighet, känslighet och molekylär specificitet möjliggör direkt och samtidig avbildning av hundratals till tusentals molekyler (i varje pixel). Spatial Mass Spectrometry Unit tillhandahåller tjänster för avbildning av läkemedel, deras metaboliter och endogena biomolekyler, såsom metaboliter, neurotransmittorsystem, lipider, peptider och små proteiner direkt i vävnadsavsnitt med nästan cellulär lateral upplösning.

Tjänster

Vi utför allt från projektdesign, provberedning och avbildning av vävnadsavsnitt för att optimera projektresultaten med hjälp av bioinformatiska verktyg.

Alla projekt är unika och kan kräva individuell metodutveckling i olika omfattning. Föreslagna projekt bedöms och prioriteras enligt följande modell.

Projektets första skärm efter anläggning
• Teknisk genomförbarhet och metodutveckling (stopp / kör-beslut)
• Kapacitet som begärs för projektet (stopp / kör-beslut)
• Pilotstudie (stopp / kör-beslut)

Projektprioritering baseras på
• Vetenskaplig potential
• Betydelsen av anläggningsspecifik teknik för projektet
• Stödja preliminär data från andra tekniker
• Stöder utveckling av anläggningar (kompetens och tekniker)
• Genomförbarhet för tidslinjer

Applikationer

• ADME
MSI möjliggör samtidig och etikettfri kvantitativ analys av läkemedel och metaboliter över flera vävnadstyper.

• Säkerhetstoxikologi
MSI ger ett alternativ för vävnadsklassificering på molekylär nivå och kan således vara mycket användbart som ett alternativ eller komplement till histologi för diagnos och karakterisering av toxikologiska fynd.

• Läkemedelsblod-hjärnbarriär (BBB) Permeabilitet
MSI visualiserar och kvantifierar hjärnans fördelning av läkemedel med varierande blod-hjärnbarriärpermeabilitet, bestämmer blod-hjärnbarriärpermeabiliteten och definierar läkemedelsfördelningen i mycket små hjärnstrukturer.

• Neurovetenskap
MSI tillhandahåller en strategi för samtidig avbildning, identifiering och kvantifiering av de absoluta koncentrationerna av flera neurotransmittorer och neurotransmittorprekursorer och metaboliter direkt i hjärnvävnadsavsnitt.

• Onkologi och patologi
MSI har förmågan att upptäcka och karakterisera tumörceller och deras miljö i ett rumsligt sammanhang och kan vara ett komplement till patologer och kliniker.

Senast uppdaterad: 2021-11-05