Experimentell beteendeforskning och Masspektrometri

Två kompetensplattformar som stöds av Medicinska och Farmaceutiska Fakulteterna vid Uppsala universitet

Plattformar vid Institutionen för Farmaceutisk biovetenskap

National Center for Mass Spectrometry Imaging (NCMSI) och Uppsala University Behavioral Facility (UUBF) är två kompetensplattformar som stöds av Medicinska och Farmaceutiska Fakulteterna vid Uppsala universitet. Målet med plattformarna är att utföra uppdrag, som service eller som samarbeten, med forskargrupper vid Uppsala universitet men även akademiker och företag i övriga Sverige samt hela världen. Ytterligare information finns vid respektive plattforms hemsida.

Senast uppdaterad: 2021-04-09