Högtidligt och populärvetenskapligt då fakulteten installerade sina nya professorer

2021-12-09

– Installationsföreläsningarna är ett bra tillfälle att få en aktuell och lättillgänglig överblick av vad som pågår i grannkorridoren, konstaterade Johan Lennartsson, en av Farmaceutiska fakultetens sju nya professor som i november gav populärvetenskapliga introduktioner till sin forskning.

Läs mer här!