Robotiserat laboratorium ny resurs i svensk läkemedelsforskning

2021-10-05

Med rekryteringen av Ola Spjuths forskningsmiljö för farmaceutisk bioinformatik etablerar den nationella infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden en nod vid Uppsala universitet. Satsningen är ännu ett viktigt steg i den pågående implementeringen av Artificiell Intelligens i svensk life science.

Läs mer här!