Forskning

2020-09-09

Beviljade bidrag/forskningsmedel som beviljats sedan föregående styrelsemöte:

Mats Karlsson meddelar att han fått ett anslag inom ramen för European Joint Program for rare diseases.