Beviljade bidrag/forskningsmedel

2020-05-13

Sara Mangsbo &. Ola Spjuth har nyligen beviljats medel för var sitt projekt 

Sara Mangsbo &. Ola Spjuth har nyligen beviljats medel för var sitt projekt inom ramen för ett av SciLifeLabs nationella forskningsprogram kopplat till forskningen om COVID-19. Inom det program Ola och Sara fick medel från (”Drug discovery and repurposing of drugs”) fick totalt 10 olika projekt medel – och utöver Ola och Sara från fakulteten, fick även Anders Backlund (ILK) medel beviljade för ett projekt. Styrelsen gratulerar Ola och Sara.