BCPT Nordic Prize 2019 - Mats Karlsson

2020-03-03

Priser/utmärkelser

Mats Karlsson har tilldelats 10 000 Euro i och med att det var han som fick BCPT Nordic Prize 2019.