Beviljade bidrag/forskningsmedel för Greta, Ola och Mats

2020-03-03

Beviljade bidrag/forskningsmedel som beviljats

  • Greta Hultqvist har fått 750 000 kr från Magnus Bergvalls stiftelse och 100 000 kr från Alzheimerfonden.
  • Ola Söderberg har fått sammanlagt 2,4 miljoner kronor under 3 år från Cancerfonden.
  • Mats Karlsson och Elin Svensson har via projektet BenefitKids fått 146 581 US dollar.