Forskningsmedel beviljade för Ola, Lena och Ulrika

2019-12-17

Följande forskare har erhållit externa forskningsmedel beviljade:

  • Ola Söderberg får sammanlagt 2,4 miljoner SEK från Cancerfonden under 3 år.
  • EU-projektet som Lena Friberg är en del av (COMBINE IMI2) har beviljats medel. Lenas del av projektet omfattar drygt 7 miljoner Euro under 5 år.
  • Likaså är det nu officiellt att det EU-projekt Ulrika Simonsson är en del av (ERA4TB, IMI2) beviljats medel.
  • Per Andrén har blivit beviljad rådet för infrastruktur som omfattar 6 miljoner under tre år.