Uppsala universitet med och utvecklar effektivare läkemedel

2019-11-21

Uppsala universitet och forskargruppen Translationell farmakokinetik och farmakodynamik vid den farmaceutiska fakulteten, med Dr. Irena Loryan som ansvarig forskare, deltar i ett nybildat konsortium som ska främja utvecklingen av innovativa och säkrare läkemedel.

Läs mer här.