Innovationspris till Ola Söderberg och Björn Hellman för Sloppymerase

2023-06-13

Ola Söderbergs och Björn Hellmans forskargrupper har tilldelats UU Innovations utmärkelse Attraktivt innovationsprojekt 2023 för deras arbete med Sloppymerase, det artificiella enzym som bedöms få stor betydelse för bioteknisk och medicinsk forskning.

Läs mer här!