Ny teknik för gentoxisk testning väcker globalt intresse

2022-03-08

Med Flash-comet introducerar forskare vid Uppsala universitet en snabbare och mer kostnadseffektiv teknik att lokalisera DNA-skador i enskilda celler. ”Vi bedömer att Flash-comet har potential att revolutionera vårt fält, och förhandlar nu med en tänkbar europeisk partner om att via fördjupat samarbete ta tekniken till marknaden” säger Björn Hellman, professor i toxikologi.

Läs mer här!