”Man behöver inte vara ett geni för att bli forskare”

2021-02-12

Vad gör man egentligen som forskare? Måste man vara ett geni eller plugghäst? Nej, inte alls. I den nya barnboken ”Forskardrömmar: Berättelser för nyfikna barn” får vi lära känna olika forskare som barn och se vad det var som ledde dem till att bli forskare. Berättelserna är både spännande och roliga och ibland även sorgliga, något som gör boken lätt att ta till sig. Syftet med boken är att avdramatisera forskningens mysterier och locka fler barn att vilja börja studera och forska.

Graham Budd samlar snäckor och fossil på stranden
i England. Boken Forskardrömmar på 120 sidor
innehåller 60 forskarporträtt av olika forskare när de var
barn och boken riktar sig mot barn mellan 9-12 år.
Längst ned i artikeln hittar du utdrag från boken. 
Illustration: Niclas Åkerblom/Forskardrömmar,
Sveriges unga akademi

Bakom boken Forskardrömmar, berättelser för nyfikna barn står Sveriges unga akademi, en vetenskapsakademi för några av de främsta yngre forskarna inom alla forskningsfält. Boken innehåller 60 vackert illustrerade berättelser om olika barn som senare i livet på olika sätt har bidragit till att föra forskningen framåt. Några av dessa är välkända, t.ex. Carl von Linné, andra är unga forskare som håller på att lösa viktiga samhällsutmaningar.

Steffi Burchardt, docent och universitetslektor i strukturgeologi vid institutionen för geovetenskaper är ledamot i akademin och har tillsammans med Tove Fall från Institutionen för medicinska vetenskaper och tre forskare från KTH och Göteborg universitet varit med och tagit fram boken. Boken innehåller bland annat berättelsen om Graham Budd, professor i paleobiologi.

Andra forskare från Uppsala universitet som porträtteras i boken är: Åsa Konradsson-GeukenAnders Celsius, , Christian BenedictElsa EschelsonFuneka NkosiMeena DaividanamMia PhilipssonSanna Koskiniemi.

Steffi poängterar att det är viktigt att avdramatisera forskningen. Det är spännande att forska och man behöver inte vara ett geni eller plugghäst.

- Vi vill sudda bort den gammalmodiga bilden av forskaren som en äldre man med vit laboratorierock. De flesta barnböcker som handlar om forskning visar upp vuxna förebilder, briljanta forskare, men barn har lättare att identifiera sig med andra barn. Därför valde vi att sätta barnen i centrum; hur var de här forskarna som barn? 60 olika forskare från olika vetenskapsområden har berättat sina historier och vi möter barn som är busiga, glada, eller ledsna och som genom olika vägar hittat fram till forskningen. Boken innehåller också olika förklaringar; vad är egentligen ett universitet, hur går forskning till, och hur hänger olika slags forskning ihop?

Läs mer om boken här