Ny teknik för analys av proteinaktivitet i celler

2022-08-16

Med MolBoolean introducerar forskare vid Uppsala universitet en ny metod att via färgmärkning av både enskilda proteiner och komplex utvinna mer information ur cell- och vävnadsprover än vad som hittills varit möjligt. Verktyget som presenteras i Nature Communications väntas öppna viktiga dörrar inom både cellforskning och cancervård.

Läs mer här