Du som gruppledare ansöker här om ett AKKA-konto genom att fylla i webbformuläret här nedanför.

Besök av personer som deltar i forskningsverksamhet vid Uppsala universitet utan att vara anställd eller student ska  dokumentet åtagande för forskningsvistelse - Svenska (8.0.11) upprättas. Läs mera här. Blanketten skickas till akka@farmbio.uu.se för beslut.

Ansvarig för katalogdatabasen, AKKA, vid institutionen är Marina Rönngren, ansvarig för studentbehörigheter är Karin Tjäder. Vid frågor maila akka@farmbio.uu.se

(required) = Mandatory fields

Du som är gruppledare vid Institutionen för farmaceutiska biovetenskaper anmäler den person som skall läggas in i katalogdatabasen.

När anmälan har godkänts och kontot har upprättats skickas meddelande till kontaktpersonen. 

Användaren ska aktivera kontot med hjälp  av en engångskod, som hämtas mot uppvisande av legitimation vid en av många receptioner vid Uppsala universitet. Var du kan hämta engångskod står på sidan https://konto.weblogin.uu.se/.  Observera att engångskoden endast är giltig i fyra timmar efter att du fått den.

De uppgifter som samlas in med detta formulär används för Uppsala universitets katalog över anställda och anknutna personer. Uppgifterna sparas så länge berörda personer är anställda eller anknutna till institutionen. 

Last modified: 2021-06-29