Lika villkorsgruppen

Lika villkorsombud:

Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. 

Lika villkorsgruppen:

Johan Heldin, Forskare
Mejl: Johan.Heldin@farmbio.uu.se

Josefina Nordström, Lektor

Henrik Lodén, Forskare

Laurynas Mockeliunas, Doktorand

Sunithi Gunasekera, Forskare

Hannah Olsson Dannfors, Ordförande & sammankallande, kursadmin. 

                                     Lika villkor
                                     Trakasserier och diskriminering

Senast uppdaterad: 2022-09-07