Institutionsledningen vid FarmBio


Prefekt                                                                                                   Björn Hellman
Stf. Prefekt                                                                                            Ola Söderberg
Administrativ chef                                                                                 Marina Rönngren

Kontakta styrelsen på: styrelsen-farmbio@uu.se

INSTITUTIONSSTYRELSE

Ordinarie ledamöter

Prefekt, ordförande    Ola Söderberg
Stf. Prefekt   Göran Alderborn
Lärare m.fl Ola Spjuth
Ulf Göransson
Christina Wedén
Göran Alderborn
Teknisk/administrativ personal Marina Rönngren
Doktorander Frida Lindberg
Maryam Tofiq
Student Oskar Lövström

Suppleanter

Lärare m.fl Lisa Fredriksson Carreras
Anna Nilsson
Alfhild Grönbladh - Föräldraledig
Teknisk/administrativ personal   Hannah Olsson Dannfors - Lika villkorsombud
Student Sarah Hamid Jaafar Dwenee
Doktorand Ebba Bergman

Adjungerade

Lärare Josefina Nordström - bitr. prefekt
Johan Lennartsson - FUG
Teknisk/administrativ personal   Martin Grentzelius - Ekonomisamordnare
Elisabeth Jonsson - Sekreterare
Carin Backlin - Kemikalieombud

Senast uppdaterad: 2022-07-04