PROTEINLÄKEMEDELSDESIGN- GRETA HULTQVIST

Immunterapi är ett av de snabbaste växande fälten inom läkemedelsutveckling. Antikropparna som används vid immunterapi måste injiceras i blodet och kan inte passera cellmembran och inte heller komma in i hjärnan då den skyddas av blod-hjärnbarriären (ett lager av tätt ihopsittande celler). Utan modifiering så når de därför idag bara lättåtkomliga mål. Målet med vår forskning är att öppna upp möjligheter att nå nya mål. Vi designar multispecifika antikroppar, där en del binder till det som man vill påverka för att modifiera eller detektera en sjukdom och andra delar verkar som transportörer för att ta antikroppen till sitt mål.

Vi har designat en blod-hjärn-barriärstransportör som ökar upptaget av antikropp i hjärnan 80 gånger och dessutom leder till en förbättrad distribution. Vi har bland annat använt den här transportören för att utveckla en PET ligand som kan detektera protofibriller i transgena möss med Alzheimers liknande symptom.  

Figur 1. (A)En antikropp med blodhjärnbarriärstransportörer. Hur transportörerna är kopplade till antikroppen är viktigt för dess funktion. (B) En schematisk bild över hur transporten över blodhjärnbarriären sker. 
 

Figur 2. Om blodhjärnbarriärstransportören är kopplad till en antikropp som binder till de protofibriller som bildas i Alzheimers sjukdom så kan man använda de för att föjla sjukdomsprogressionen med en PET kamera.
 

Exempel på projekt som vi arbetar med i dag är att göra en blod-hjärn-barriärstransportör som fungerar lika bra i människa som i mus och att göra transportörer för att komma åt intracellulära mål. De sjukdomar vi fokuserar på är de neurodegenerativa, epilepsi och cancer.