Immunonkologi, Sara Mangsbo

Kroppen kan försvara sig mot tumörtillväxt genom att immunförsvaret känner igen tumörcellerna som främmande och angriper tumören. Men ofta förhindrar tumören ett sådant angrepp genom att rekrytera hämmande celler, vilket resulterar i en immundämpande miljö runt tumören.

I vår forskning utvecklar och validerar vi nya immunterapier som syftar till att både förbättra och förnya effektorcellerna i kroppen samt även motverka den immundämpande miljön. De nya terapierna testas först i provrör och därefter i experimentella cancermodeller. Målet är ta fram nya behandlingar som sedan ska testas i kliniken.

Våra resultat har varit banbrytande inom fältet lokal immunterapi och har lagt en grund för flera kliniska prövningar. Forskningen inom lokal immunterapi genom virusvektorer har senare lett till studier kring hur monoklonala antikroppar riktade mot immunceller med fördel kan ges lokalt i tumören med bibehållen effekt och lägre toxicitet.

Vi arbetar också med att utveckla nya terapeutiska cancervacciner som ska öka antalet tumörriktade T-celler i patientens kropp. Vi använder en unik strategi där vi levererar syntetiska långa peptider i immunkomplex. Genom att ett adjuvans och ett antigen är sammanlänkade optimerar vi immunaktiveringen så att vi effektivt kan leta upp de så kallade antigen-presenterande cellerna. Dessa celler aktiverar sedan T-cellerna, som i sin tur kan hämma tumörtillväxten. Detta projekt närmar sig en klinisk prövning.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)