Utveckling av framtidens läkemedel

Vid institutionen bedrivs forskning om läkemedels effekter, biverkningar och kinetik. Flera forskargrupper utvecklar metoder och datorbaserade verktyg som är användbara för läkemedelsindustrin medan andra studerar samhällsrelaterade problem som drogmissbruk, läkemedelsberoende och miljöföroreningar.

För mer information om olika projekt se forskningsprogrammen till vänster. Du kan också ladda ner våra årsrapporter på engelska.