Neurovetenskaplig beteendeforskning

Forskningen är inriktad på att förstå beteendevetenskapliga och neurobiologiska grunder för individuella skillnader. Av speciellt intresse är förfining av experimentella metoder och kombinationen av beteendestudier och neurobiologisk karaktärisering för att undersöka sambandet mellan egenskaper, såsom emotionalitet och riskbeteenden, och neurobiologi i individuell risk och motståndskraft för att utveckla beroendesjukdom. Här ligger fokus på alkohol- och spelberoenden.

Beteendekaraktärisering utförs med hjälp av ”multivariate concentric square field™” (MCSF) testet; en metod med ett etoexperimentellt tillvägagångssätt som i en testsession ger information om beteenden av betydelse för generell aktivitet, utforskning, riskbedömning, risktagning och skyddssökning. MCSF-testet möjliggör en beteendeprofilering, och förfinar och expanderar beteendekaraktärisering i förhållande till konventionella tester. Studier på zebrafisk utförs i samarbete med professor Svante Winberg (Inst. Neurovetenskap). Dr Anne-Lie Svensson bidrar med in vitro-kompetens till projekten.

Doktorand Stina Lundberg använder MCSF-testet för att karaktärisera individuella skillnader i beteende, stressrespons och bakomliggande neurobiologi av relevans för högt frivilligt alkoholintag hos unga djur; ett relativt outforskat område. Detta projekt inkluderar selektivt avlade alkoholprefererande och ickeprefererande råttor i samarbete med Dr. Richard L. Bell (IUPUI, Indianapolis, USA).

Doktorand Nikita Tjernström studerar individuella skillnader i emotionalitet och riskrelaterade beteenden, impulsivitet och spelstrategier, och bakomliggande nätverksaktivitet i hjärnan (fMRI) och neurobiologiska korrelat. Projektet syftar till att undersöka gemensamma och unika mekanismer i spelberoende i förhållande till andra beroendesjukdomar. Projektet drivs i samarbete med professor Kent W. Nilsson (Centrum för klinisk forskning, Västerås) och Dr Sarah Holst.

Palm S, Hävermark Å, Meyerson BJ, Nylander I*, Roman E*. When is a Wistar a Wistar? Behavioral profiling of outbred Wistar rats from five different suppliers using the MCSF test. Applied Animal Behaviour Science (2011), 135, 128-137. *shared senior authorship.