Neurofarmakologi, beroende och beteende

Denna forskningskonstellation består av forskningsgrupper vilka bedriver olika specifika forskningsprojekt inom framför allt neurovetenskap och farmakologi. Huvudansvariga forskningsledare är Ingrid Nylander (neurofarmakologi och beroende) och Erika Roman (neurovetenskaplig beteendeforskning). Forskningsprojekten omfattar exempelvis grundvetenskaplig neurobiologisk forskning, genetik, epigenetik, neurofarmakologi och beteendefarmakologi. Flera forskningslinjer finns representerade såsom studier av farmakologiska, fysiologiska och patofysiologiska mekanismer i hjärnan med syfte att öka förståelsen för uppkomst och effekter av skadligt bruk av beroendeframkallande medel samt för uppkomst och behandling vid beroendesjukdomar, schizofreni, smärta och neurodegenerativa sjukdomar. Utveckling av nya tekniker och experimentella modeller är centralt i flera projekt.

Senast uppdaterad: 2022-11-23