Läkemedelssäkerhet & Toxikologi

Forskargruppen fokuserar på verkningsmekanismer bakom olika typer av negativa hälsoeffekter framkallade av främmande ämnen. Vi utvecklar även metoder för att bättre kunna identifiera olika typer av toxiska effekter på cellulär nivå. Numer har vi framförallt projekt inom följande områden: Genetisk toxikologiReproduktionstoxikologi och barncancerNeurotoxikologi och In vitro bioassays för pro- och retrospektiv miljötoxicitetsprövning. Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som leder till förbättrade faroanalyser och toxikologiska riskbedömningar. Forskargruppledare är professor Björn Hellman. Övriga medlemmar i gruppen är professor emeritus Lennart Dencker, seniorprofessor Eva Brittebo, universitetslektor Faranak Azarbayjani, universitetslektor Malin Andersson, universitetsadjunkt Sonja Buratovic, universitetsadjunkt Michael Stigson, postdoc Sebastian Lungu-Mitea, doktorand Erik Bivehed, forskningsassistent Rein Fadoul och laboratorieassistent Carin Backlin. Docent Oskar Karlsson (https://karlssonlab.se/) är affilierad som gästforskare och Azim Ullah Shamsul Islam bedriven forskning vid UAEU som extern doktorand.

Senast uppdaterad: 2023-04-12