Läkemedelssäkerhet & Toxikologi

Forskargruppen fokuserar på verkningsmekanismer bakom olika typer av negativa hälsoeffekter inducerade av läkemedel och andra typer av främmande ämnen, exempelvis bekämpningsmedel, men under senare år även traditionellt använda medicinalväxter. Numer har vi projekt inom framförallt följande områden: Genetisk toxikologi (professor Björn Hellman), Betydelsen av metabolisk bioaktivering vid framkallande av toxicitet, samt Neurotoxicitet under tidig utveckling (professor emeritus Eva Brittebo), Neurotoxicitet och parkinsonism (universitetslektor Malin Andersson) och Neuroblastom och angiogenes (universitetslektor Faranak Azarbayjani). Målet med vår forskning är att bidra med kunskap som leder till förbättrade faroanalyser och toxikologiska riskbedömningar vid humana exponeringar för olika typer av xenobiotika. Gruppledare är professor Björn Hellman.

Senast uppdaterad: 2022-11-23