Naturprodukter från svampdjur

Vår grupp undersöker kemi och biologi hos de möjligen tidigaste djuren som dyker upp på vår planet: Svampdjuren (phylum Porifera).

Svampdjuren representerar idag cirka 9 200 arter, varav 161 arter finns i svenska vatten och förmodligen mer än 300 arter i norska vatten. Svampdjuren förekommer över hela världen, från tropikerna till polerna, från grunt vatten till havsdjupen. Förutom att vara viktiga modeller för att förstå djurens utveckling, är svampdjuren utan tvekan den ledande källan till nya marina föreningar, med 200 nya svampdjursmetaboliter som upptäcks varje år.

Med hjälp av olika datakällor, såsom sekundära metaboliter, morfologi och genetik / genomik, studerar vårt laboratorium utvecklingen av dessa djur och syftar till att upptäcka naturliga svampdjursmetaboliter, för att förstå varför och hur de produceras i svampdjuren och om det kan leda till nya läkemedel.

Senast uppdaterad: 2021-05-05