Farmaceutisk Bioinformatik

Effektiviserad läkemedelsforskning med artificiell intelligens, automation, och intelligent experimentell design.

Farmaceutisk Bioinformatik

Effektiviserad läkemedelsforskning med artificiell intelligens, automation, och intelligent experimentell design.

Forskningsgruppen för farmaceutisk bioinformatik, som leds av professor Ola Spjuth, fokuserar på datadriven läkemedelsutveckling och studiers på kemikaliers toxicitet. Vi är ett tvärvetenskapligt team av forskare med en vision om att utveckla autonoma biologiska laboratorier där data driver beslut om vilka experiment som ska utföras härnäst, och där automatisering och AI-modellering är viktiga komponenter. Vi kombinerar datorbaserade och in vitro cellbaserade experiment, och har tillgång till ett robotiserat cellprofileringslaboratorium med modern IT-infrastruktur för att hantera och analysera storskalig data. Exempel på våra tillämpningar inkluderar att studera verkningsmekanismer och säkerhet för nya kemiska föreningar, samt screening för nya läkemedel. Vi är speciellt intresserade av att utveckla och använda autonoma system som integrerar laboratorieutrustning med AI för iterativ upptäckt för att kunna angripa problem som tidigare inte var möjliga. Exempel på projekt inom denna kategori är att söka efter optimala individualiserade läkemedelskombinationer inom precisionsmedicin för cancer, samt att identifiera synergistiska kombinationer av miljökemikalier. Vi är involverade i flera nationella och internationella konsortier och har en nära koppling till läkemedelsindustrin, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Science for Life Laboratory.

Forskargruppen har en extern webbsida med mer information om pågående forskningsprojekt: https://pharmb.io/

Senast uppdaterad: 2022-11-23