Farmaceutisk Bioinformatik

Forskningsfokus: Intelligenta system med AI och maskininlärning inom läkemedelsutveckling

Farmaceutisk Bioinformatik

Forskningsfokus: Intelligenta system med AI och maskininlärning inom läkemedelsutveckling

Forskargruppen för farmaceutisk bioinformatik leds av Universitetslektor Ola Spjuth och fokuserar på matematisk och statistisk modellering, informatik och kvantitativ analys av farmakologiska system. Vi utvecklar metoder, algoritmer och programvara för att studera och modellera läkemedelsinteraktioner, och ett centralt inslag i gruppen är hur artificiell intelligens (AI) och maskininlärning kan hjälpa läkemedelsutvecklingsprocessen t.ex. vid screening och studier av läkemedels toxicitet, metabolism och resistens. Vi kombinerar datorbaserade och laborativa experiment på cellnivå och har tillgång till ett robotiserat high-content imaging lab kopplat till en modern IT-infrastruktur för att hantera och analysera storskaliga data. Vi är involverade i flera nationella och internationella konsortier och har en stark koppling till läkemedelsindustrin, Akademiska Sjukhuset, och Science for Life Laboratory.

Forskargruppen har en extern webbsida med mer information om pågående forskningsprojekt: https://pharmb.io/