Metodutveckling

Metoder och teknologier för cellanalys är en hörnsten inom forskning och sjukvård, vilket underlättar forskare att svara på frågor om sjukdomars uppkomst och utveckling, samt hjälper läkare att ställa en korrekt diagnos. Under de senaste två decennierna har utvecklat flera mikroskopibaserade metoder; såsom in situ PLA, ProxHCR och MolBoolean. PLA färgningDessa metoder gör det möjligt att se protein-interaktioner och post-translationella modifieringar i fixerade celler och vävnader, vilket är avgörande för studier och förståelse av cellsignalering. I våra metoder använder vi DNA som reportermolekyl och metoderna är baserade på naturligt förekommande enzymer. Vår nuvarande forskning utforskar möjligheten att gå bortom gränserna för vad naturen kan ge, att designa enzymer som inte kan skapas genom evolution. Vi har nyligen konstruerat ett DNA-polymeras som ger unika möjligheter för utveckling av nya metoder för medicinsk forskning.

Senast uppdaterad: 2023-01-23