Spännande forskning inom cellbiologi

Vår forskning fokuserar på att förbättra förståelsen för cellbiologi inom hälsa och sjukdom

Farmaceutisk Cellbiologi

Forskningsområdet består av tre forskningsledare som arbetar med olika aspekter av cellbiologi; utveckling av nya molekylärbiologiska verktyg (professor Ola Söderberg), studier av vitamin D:s och andra steroiders roll i cellfunktion (universitetslektor Maria Norlin) och analys av cellsignalering i tumörer (professor Johan Lennartsson). Forskningsmiljön knyter samman dessa forskare, med olika expertis kring ett gemensamt mål: att förstå cellbiologi i hälsa och sjukdom och att använda denna kunskap för förbättrad diagnostik och terapi. Enheten arbetar med tre huvudsakliga projekt: MetodutvecklingVitamin D och cellsignalering.

Senast uppdaterad: 2023-01-23