Spännande forskning inom cellbiologi

Vår forskning fokuserar på att förbättra förståelsen för cellbiologi inom hälsa och sjukdom

Farmaceutisk Cellbiologi & Bioteknologi

Forskningsområdet består av tre forskarledare som arbetar med olika aspekter av cellbiologi; utveckling av nya molekylärbiologiska verktyg (professor Ola Söderberg), studier av steroiders roll i cellfunktion (universitetslektor Maria Norlin) och analys av cellsignalering i tumörer (professor Johan Lennartsson). Forskningsmiljön knyter samman dessa forskargrupper med olika expertis kring ett gemensamt mål, att förstå cellbiologi i hälsa och sjukdom och att använda denna kunskap för förbättrad diagnostik och terapi.

Senast uppdaterad: 2022-09-29