Proteinläkemedelsdesign

Frontlinje: Aikaterini Chourlia, Isak Simón,  
Sofia Stenler, Canan Ugur Yilmaz, Ulrika Linde,
Neira Babic
Mellanlinje: Jamie Morrison, Greta Hultqvist,
Nicole Metzendorf, Fadi Rofo, Inga Peterson
Backrelinje: Andrés De La Rosa, Antonino Napoleone

Immunterapi är ett av de snabbaste växande fälten inom läkemedelsutveckling. Antikropparna som används vid immunterapi måste injiceras i blodet och kan inte passera cellmembran och inte heller komma in i hjärnan då den skyddas av blod-hjärnbarriären (ett lager av tätt ihopsittande celler). Utan modifiering så når de därför idag bara lättåtkomliga mål. Målet med vår forskning är att öppna upp möjligheter att nå nya mål. Vi designar multispecifika antikroppar, där en del binder till det som man vill påverka för att modifiera eller detektera en sjukdom och andra delar verkar som transportörer för att ta antikroppen till sitt mål.

Figur 1. En antikropp med blodhjärnbarriärstransportörer.
Hur transportörerna ärkopplade till antikroppen är viktigt för
dess funktion.
Figur 2. Om blodhjärnbarriärstransportören är kopplad till en antikropp
som binder till de protofibriller som bildas i Alzheimers sjukdom så kan man
använda de för att föjla sjukdomsprogressionen med en PET 
 

De projekt som vi arbetar med och som arbetar i projekten finns på fliken Läs mer.