Avbildande masspektrometri (MSI)

 Vår forskargrupp som leds av Prof. Per Andrén använder avbildande masspektrometri (MSI) för att studera spatial lokalisering av endogena molekyler, t.ex. neurotransmittorer, metaboliter, lipider, peptider, proteiner, samt läkemedel och deras metaboliter i biologiska vävnadssnitt. Vi studerar neurokemiska processer vid Parkinsons sjukdom (PD), specifikt L-Dopa-inducerad dyskinesier (LID), och Lewy body demens (LBD) och PD demens. Vi är också en del av SciLifeLab-plattformen Spatial Biology där vi samarbetar med både akademiska forskare och industri. Erik Jansson (bitr. universitetslektor) leder ett arbetslag som fokuserar på metodutveckling för proteomikstudier. Särskilt fokus ligger på studier av proteinstruktur med väte–deuteriumutbyte och identifiering av biokemiska reaktionsvägar med termisk proteomprofilering.

Senast uppdaterad: 2023-02-02