Forskning

Läkemedel, farmakokinetik, metabolism, effekter och biverkningar

Utveckling av framtidens läkemedel

Vår forskning omfattar allt från grundläggande frågor om hur läkemedel påverkar den levande cellen och hur de omsätts i kroppen, till sökande efter nya modeller för att beskriva läkemedels effekter. Det övergripande målet för institutionens forskargrupper är att förbättra kunskapen om läkemedels upptag, farmakokinetik, metabolism, effekter och biverkningar. 

Vi lägger stor vikt vid samarbete med det omgivande samhället, och forskningsprojekten bedrivs ofta i nära samverkan med nationella och internationella laboratorier och läkemedelsindustrier. Forskningssamarbete med internationell läkemedelsindustri och med övriga delar av hälso- och sjukvårdsområdet borgar för en hög kvalitet. Vi har även en omfattande forskarutbildning inom de olika forskargrupperna.

Läs mer om särskilda forskningsprojekt genom att klicka på forskargruppernaslänkar.

Senast uppdaterad: 2021-02-19