Cellbiologi

Undervisningen omfattar biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi/genetik med särskild hänsyn till förhållanden hos människan. Biokemiska och genetiska rubbningar relaterade till sjukdom och läkemedelsbehandling betonas. Grundläggande kurser ges på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och civilingenjörs-programmet. På avancerad nivå ger vi valbara och fristående kurser med biokemisk och molekylärbiologisk inriktning.
Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar steroiders biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi

Last modified: 2022-03-18