Personal

Klicka på länken för att hitta information om frågor om att vara anställd på UU : Information om din anställning.

Institutionens HR administration hanterar personalrelaterade ärenden.

Rekrytering
Kontaktperson: Marina Rönngren tel 4301 marina.ronngren@farmbio.uu.se

Anhållan om att få rekrytera skall inkomma minst 2 veckor före institution styrelsemötet till Marina, blankett för anhållan begärs av gruppledaren hos Marina

Personalärende såsom:
Kontaktperson: Marina Rönngren tel 4301 marina.ronngren@farmbio.uu.se

  • Doktorandrekryteringar
  • Sjuk/rehabilitering
  • Arvoden
  • Timersättningar
  • Semester/tjänstledighet
  • Arbetsrätt
  • Arbetsmiljö
  • Telefoni
  • Katalogdatabasen, såsom e-mail, passertillträde för anställda.
  • Passerkort och nycklar

Gäster/Studenter: För att få tillträde till institutionens korridorer, ansök här Akka-formulär Gällande lånepasserkort, kontakta elisabeth.jonsson@farmbio.uu.se

Resor / Utlägg
Kontaktperson Elisabeth Jonsson, tel. 4254 Elisabeth.Jonsson@farmbio.uu.se
Utlåning av UL och SL kort, granskning av reseräkningar och övriga utlägg.