Ekonomiadministration

Institutionens ekonomiadministration finns behjälplig när det gäller allmänna frågor kring UUs regler och riktlinjer samt för ekonomifrågor enligt nedan. 

Klicka på länken för att hitta ekonomiadministrativ information: Ekonomi A-Ö 


Martin (ekonomisamordnare) 100%
martin.grentzelius@farmbio.uu.se ank. 4501

Anslagsfördelningar, Budget, Bokslut, Löpande analys, Redovisning av externa projekt, Interna omföringar, Lokalkostnader, Lönekonteringar, Uppföljning mot projekt, Uppföljning mot budget, Kundfakturor, Rekvisitioner, Ekonomifrågor, Inventering av anläggningar och korttidsinventarier, TimeEdit-kostnader, Skrivplatser, BMC gemensamma kostnader, Stipendiater, Upphandling, Diarieföring Kontrakt, Ledningsstöd inom Ekonomi, Ombyggnationer, Ekonomiska Riktlinjer


Sanna (ekonom) 100%
sanna.skogum@uu.se ank. 4254

Reseräkningar – kontering, granskning, EU-redovisning, Stipendiater, Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Rekvisitioner, Ersättningsärenden, Introduktion till Primula webb, UL/SL-kort utlåning, Willyskort utlåning, Leverantörsfakturafrågor, Ekonomifrågor, Diarieföring, Kontrakt, Ekonomiska Riktlinjer

Fakturaadress

Från och med 1 januari skickas pappersfakturor till följande fakturaadress:
Uppsala universitet
Invoices
Box 148, 751 04  Uppsala

Postadress
Uppsala universitet
Institutionen för Farmaceutisk biovetenskap
Box 591, 751 24  Uppsala

Fakturaadress
Ref.kod (452XXX) är obligatorisk samt namn på beställare

Svenska leverantörer ska skicka pappersfakturor till:
Uppsala universitet
Invoices, Box 148
751 04 Uppsala

Utländska leverantörer ska skicka fakturor till institutionens adress
Uppsala universitet
Institutionen för Farmaceutisk biovetenskap
Box 591, 751 24  Uppsala

Utländska leverantörer kan skicka PDF-faktura, då till en e-postadress vid institutionen

Organisationsnummer
202100-2932

VAT: SE202100293201

Senast uppdaterad: 2023-05-08