Institutionens gemensamma administration består idag av ett tiotal medarbetare inom kurs-, ekonomi-, personal administration, teknisk service samt laborativ service. Vår funktion är att stödja verksamheten samt ledningsstöd.