Farmakoterapi

Farmakoterapi innebär optimering av läkemedelsbehandling vid olika sjukdomstillstånd anpassat till den enskilde individen.

Kunskapen om hur patienter bäst behandlas är viktigare än någonsin på grund av utvecklingen av många kraftfulla läkemedel och de ökade möjligheterna att förebygga, lindra och bota sjukdom. Undervisning inom farmakoterapi omfattar sjukdomslära, laboratorievärden, läkemedelsval och behandlingsstrategier. Behandlingar individanpassas utifrån gällande rekommendationer och patientrelaterade faktorer såsom ålder, andra sjukdomar, organfunktioner och annan läkemedelsbehandling. Kurser inom farmakoterapi behandlar såväl farmakologisk som icke farmakologisk behandling. Vidare behandlas läkemedelsrelaterade problem, egenvård, klinisk farmaci och äldre patienters läkemedelsterapi inom specifika kurser.

Apotekar- och receptariestudenter studerar farmakoterapi utifrån verklighetsnära patientfall med problembaserat lärande (PBL) som metod.

Kurser på grundnivå

Farmakoterapi i egenvård 9 hp
Farmakoterapi 7,5 hp
Kontaktperson: Ann-Marie Falk (studierektor) och Karin Tjäder (kursadministratör)

Fördjupningsprojekt 15 hp
Fördjupningsprojekt C 30 hp
Kontaktperson: Margareta Hammarlund Udenaes (kursansvarig)

Kurser på avancerad nivå

Läkemedel och äldre 7,5 hp
Fördjupad farmakoterapi 7,5 hp
Klinikorienterad farmaci 7,5 hp
Kontaktperson: Ann-Marie Falk (studierektor) och Karin Tjäder (kursadministratör)

Fördjupningsprojekt D 30 hp
Kontaktperson: Margareta Hammarlund Udenaes (kursansvarig)