Farmakologi

Farmakologi betyder läran om läkemedel och innefattar all kunskap om läkemedlens verkan och effekter samt hur de används vid olika sjukdomstillstånd.

Undervisning inom farmakologi omfattar farmakodynamik, beskriver mekanismer bakom läkemedlens effekter i organismen dvs. deras verkningsmekanism, farmakologiska effekter och deras bieffekter. Vidare behandlas farmakologiska strategier för förebyggande terapier och behandling av sjukdomar. Kurser inom farmakologi omfattar även farmakologisk metodik, dels för studier av redan kända läkemedels men även för studier av nya principer för behandling av sjukdomar.

Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar biokemisk farmakologi, neurofarmakologi, drogberoende och beteende samt farmaceutisk bioinformatik.


Kurser på grundnivå


Grundläggande farmakologi 15 hp
Molekylär farmakologi 7.5 hp
Farmakologi 16.5 hp
Kontaktperson: Johanna Svensson (kursadministratör)

Fördjupningsprojekt 15 hp
Kontaktperson Anne-lie Svensson

Kurser på avancerad nivå


Neurofarmakologi 7.5 hp
Kontaktperson Lena Bergström

Läkemedelsmissbruk och beroendelära 7.5 hp
Kontaktperson Ingrid Nylander

Veterinärfarmakologi 7.5 hp
Kontaktperson Erika Roman/Anne-lie Svensson

Fördjupningsprojekt 30 hp
Kontaktperson Lena Bergström