Biokemi och Molekylärbiologi

Undervisningen omfattar biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi/genetik med särskild hänsyn till förhållanden hos människan. Biokemiska och genetiska rubbningar relaterade till sjukdom och läkemedelsbehandling betonas. Grundläggande kurser ges på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och civilingenjörs-programmet. På avancerad nivå ger vi valbara och fristående kurser med biokemisk och molekylärbiologisk inriktning.
Forskningsverksamheten vid avdelningen omfattar steroiders biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi

Kurser på grundnivå

Farmaceutisk biokemi 9 hp, Apotekarprogrammet termin 2
Kontaktpersoner: Kjell Wikvall (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Farmaceutisk biokemi med cellbiologi 7,5 hp, Receptarieprogrammet termin 1
Kontaktpersoner: Ronnie Hansson (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Farmaceutisk molekylärbiologi med bioinformatik 7,5 hp, Apotekarprogrammet termin 3                             Kontaktpersoner: Maria Norlin (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Molekylärbiologi med läkemedelsinriktning 7,5 hp, Receptarieprogrammet termin 2                            Kontaktpersoner: Kjell Wikvall (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Dessutom ansvarar vi för Molekylär cellbiologi-delen i kursen Fysiologi och molekylär cellbiologi, 10 hp på Kemiteknik-programmet för civilingenjörer med inriktning mot läkemedel.

Vi undervisar även i Masterprogrammen i LM-användning/ LMutveckling

Kurser på avancerad nivå

Biochemistry of gene regulation 7,5 hp, valbar och fristående kurs
Forskningsinriktad kurs om eukaryot genreglering på avancerad nivå
Kontaktpersoner: Kjell Wikvall (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering 7,5 hp, valbar och fristående kurs.
Avancerad, forskningsinriktad kurs i biokemi med starka inslag av forskningsstrategi och analys av vetenskaplig litteratur
Kontaktpersoner: Maria Norlin (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Fördjupningprojekt 30 hp, Apotekarprogrammet termin 9
Kontaktpersoner: Kjell Wikvall (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)

Fördjupningsprojekt 15 hp, Receptarieprogrammet termin 6
Kontaktpersoner: Kjell Wikvall (kursansvarig) och Mikaela Andersson / vik. t o m 150414: Stina Silander (kursadministratör)