Trakasserier och diskriminering

Målsättningen är att ingen anställd vid eller arbetssökande till universitetet ska utsättas för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling i samband med verksamheten samt att ingen student som deltar i eller söker till utbildning vid universitetet eller som deltar i verksamhetsförlagd utbildning ska utsättas för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling i samband med verksamheten.

Här hittar du information om universitetets arbete mot trakasserier och diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

En fullständig beskrivning finns i dokumentet Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen. Vår policygrupp har gjort en sammanfattning av texten som består av utdrag ur nämnda dokument.

Ladda ned sammanfattningen här 

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster. Du kan också kontakta