Studenthälsan och studentstödet

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas egen företagshälsovård. Här finns psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog. Alla specialiserade på studenters livssituation. Studenthälsan erbjuder individuella samtal och kurser och workshops i hur du lättare kan tala inför en grupp, hur du stärker din självkänsla, hur du hanterar stress eller hur du får livspusslet att gå ihop

Länk till Studenthälsan

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster.

Studentstödet

Studentstödet vänder sig till dig som studerar eller planerar att studera vid Uppsala universitet och har ett dokumenterat psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder.

Länk till studentstödet

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster.