Språkverkstaden

Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning, på svenska eller engelska. Språkverkstaden finns i Engelska parken.

Länk till Språkverkstaden

Kontakta en kursadministratör om du har några frågor. Länkar till våra kursadministratörer finns i spalten till vänster.