Receptarieprogrammet

Välkommen till oss och lär dig allt om läkemedel från idé till användning

Att läsa hos oss på farmaceutiska fakulteten är att kliva in på en spännande väg till att bli läkemedelsexpert. Det treåriga receptarieprogrammet ger dig grundläggande kunskaper inom  kemi, biovetenskap och farmaci samt förbereder för informationsverksamhet och rådgivning kring läkemedel och deras  användning på apotek.  Utbildningen ger fördjupad kunskap inom samhälls- och terapiaspekter på läkemedel, informations-teknik och kommunikation. Under de sista terminerna får du kontakt med din framtida yrkesverksamhet genom apotekspraktik.

Ett stort utbud av kurser ger dig möjlighet till specialisering inom farmaceutisk biovetenskap vid vår institution i slutet av utbildningen. Under hela  utbildningen har du direkt kontakt med aktuell läkemedelsforskning och möter våra forskningsaktiva lärare och doktorander.

Klicka på Undervisningsämnen eller Kurser i spalten till vänster för att får mer detaljerad information om våra kurser.

Klicka på receptarieprogram eller Program i spalten till vänster för att få mer information om hela utbildningsprogrammet.