Kursadministratörer inom apotekar-, receptarie- och masterprogrammen

Hannah Ohlsson
tel. 018-471 4010
Kurskansli A3 plan 2
LoA, GVF, Biokemi, Molekylärbiologi, Cellbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Kompl. farm. vetenskap, PU1, PU3.

Mathias Örså
tel. 018-471 4094
Kurskansli A3 plan 2
LoA, GVF, Biokemi, Molekylärbiologi, Cellbiologi, Farmakologi, Toxikologi, Läkemedelssäkerhet, Kompl. farm. vetenskap, PU1, PU3, Fördjupningsprojekt.


 


Karin Tjäder
tel. 018-471 4915
Kurskansli A3 plan 2
Farmakoterapi, Farmakokinetik, Statistik, Läkemedelsterapi i Sverige, Forskarutbildningsadm.