Jämställdhet och lika villkor

Institutionens  Lika villkorsgrupp leds av vårt Lika villkorsombud Ola Söderberg

Övriga ledamöter är:
Emelie De Geer (studentrepresentant)