Studierektorer inom apotekar-, receptarie- och masterprogrammen

Studierektor i Farmakokinetik

Jörgen Bengtsson, tel. 018-471 4848
jorgen.bengtsson@farmbio.uu.se

Studierektor i Farmakoterapi

Ann-Marie Falk, tel. 018-471 4357
ann-marie.falk@farmbio.uu.se

Studierektor i Klinisk farmaci

Elisabet Nielsen, tel. 018-471 4970
elisabet.nielsen@farmbio.uu.se

Maria Swartling 
Maria.Swartling@farmbio.uu.se

Studierektor i Farmaceutisk cellbiologi 

Maria Norlin 018-471 4331
maria.norlin@farmbio.uu.se

Studierektor i Farmaceutisk Bioinformatik

Ola Spjuth 018-471 4281
ola.spjuth@farmbio.uu.se 

Studierektor i Farmakologi

Anne-Lie Svensson 018-471 4930
anne-lie.svensson@farmbio.uu.se

Lena Bergström 018-471 4161
lena.bergstrom@farmbio.uu.se

Studierektor i Läkemedelsutveckling och -användning

Mathias Hallberg 018-471 4141
mathias.hallberg@farmbio.uu.se

Studierektor i Toxikologi

Kurser på grundläggande nivå:
Björn Hellman 018-471 4247
bjorn.hellman@farmbio.uu.se

Kurser på avancerad nivå:
Eva Brittebo 018-471 4251
Eva.Brittebo@farmbio.uu.se