Masterprogram i läkemedelsanvändning

Läkemedelsanvändningen i samhället är långt ifrån optimal, vare sig när det gäller förskrivning av läkemedel eller hur de används av patienten. Av den anledningen behövs personer med fördjupade kunskaper i läkemedelsanvändning på såväl individnivå som samhällsnivå.

Vi har en lång rad fristående kurser att välja mellan när du bygger din egen masterexamen i läkemedelsanvändning. Klicka på Kurser i spalten till vänster för att se hela vårt utbud av kurser. Där finns många kurser på avancerad nivå och du kan bygga din egen masterutbildning genom att kombinera våra kurser.  Vårt masterprogram i läkemedelsanvändning genomförs i nära samarbete med forskare inom ämnesområdet. Vi har lärare som är framstående forskare och vi har engagerade forskare som är duktiga lärare.

Med en masterutbildning fördjupar du dina studier på grundnivå och du kan därefter välja att antingen ge dig direkt ut i arbetslivet eller söka till en forskarutbildning. Masterprogrammet ger dig kunskaper att på en rad olika arbetsplatser arbeta med förbättring av läkemedelsanvändningen i strävan efter en ökad patientsäkerhet. En masterutbildning gör dig mer konkurrenskraftig för attraktiva jobb, både i Sverige och utomlands.